top of page

Trận chiến của các chiến binh

Búa

Heimerdinger

diễn tả

Một nhà khoa học yordle lập dị, lỗi lạc Sayre. hoàn thành. Hammerdinger là nhà phát minh sáng tạo nhất và được tôn kính nhất mọi thời đại của Piltover. Anh ta có một niềm đam mê gần như thần kinh với phát minh, và chỉ thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa khi anh ta khám phá những câu hỏi hóc búa nhất trong vũ trụ. Mặc dù các lý thuyết của ông thường quá khó hiểu, nhưng phát minh của Hammerdinger là thiết bị đáng kinh ngạc - và chết người nhất - trong tất cả các sáng tạo công nghệ của Piltover. Ngoài việc này, anh thường phát triển những thứ nhỏ khác để giúp nâng cao hiệu quả của các thiết bị này.

cổ điển

nhà phát minh vĩ đại

Các loại

pháp sư

lời nói

"Bạn đã nói là không thể? Thảo nào, bạn sẽ hiểu khi nhìn thấy những tính toán của tôi."

thiết kế

ảnh cổ điển

bottom of page